Cuốn cẩm nang cho con bú của NUK xung quanh các vấn đề như sữa mẹ, các kỷ thuật cho bú và việc cho bú thường ngày với sự cộng tác của bác sĩ chuyên khoa nhi và thanh thiếu niên, tiến sỹ Suzanne Knauer – Schiefer.

Xem Online

Download

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *