Cẩm nang về dinh dưỡng của NUK . Cuốn sách đưa ra lời khuyên về dinh dưỡng dành cho trẻ đang bú sau thời kỳ bú mẹ với sự cộng tác của Petra Fricke Cử nhân môn dinh dưỡng học.

Xem Online

Download

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *