Cuốn sách nhỏ của NUK hướng dẫn các vấn đề xung quanh việc mang thai như : Phòng tránh bệnh trong thời kỳ mang thai, sinh nở và những tuần đầu ở cữ với sự cộng tác của Bác sỹ sản khoa : Giáo sư tiến sỹ B.- Joachim Hackeloer.

Xem Online

Download

Thêm bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *