Đo Nhiệt Độ Nước Tắm

Giá bán: 120.000 đ


nhiệt kế

- Đổ nước  vào chậu, thả đo nhiệt độ nước tắm và pha nước sao cho nhiệt kế lên đến vạch đo nhiệt độ lý tưởng 37oC.

- (Ideal for babies - Nhiệt độ của nước tắm bằng với nhiệt độ cơ thể trẻ).
Chú ý:

- Không đổ trực tiếp nước sôi lên Đo nhiệt độ nước tắm.

- Đo nhiệt độ nước tắm không phải là đồ chơi của trẻ.

Cùng danh mục Đồ dùng gia đình