Hội thảo chuyên đề “Siêu âm thai kỳ – Những điều cần biết”

Siêu âm trong khi mang thai là rất quan trọng, điều này nhằm xác định: Số lượng thai, tính chất bánh nhau nếu là đa thai, cùng trứng hay khác trứng, hoạt động của tim thai, vị trí thai nằm trong hay ngoài tử cung, chỉ số sinh trắc thai (kích thước thai), đánh giá bất thường hình thái học thai (Siêu âm 3D, 4D), đánh giá sự tưới máu bánh nhau (Siêu âm Doppler)….

Hội thảo chuyên đề

Chương Trình Khuyến Mãi

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu phát triển của Công ty. Nay Công Ty LÊ PHAN thông báo tuyển dụng nhân viên cho các vị trí sau:

Video tư vấn của Bác sỹ nhi khoa !

Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13